Lekarze

Dariusz Marczak

Dr n.med. Specjalista ortopeda traumatolog.
Związany z Ortho-Fit od początku jego powstania. Ukończył II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1998 roku. Od 2003 roku starszy asystent Kliniki Ortopedii i Chorób Zapalnych Narządu Ruchu w Szpitalu im Profesora Adama Grucy w Otwocku. Specjalizuje się w endoprotezoplastce stawu kolanowego i biodrowego oraz chirurgii artroskopowej stawu kolanowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych zarówno prywatnych jak i publicznych. Odbył staż w Szpitalu Slotervaart w Amsterdamie pod kierunkiem Prof. Rudolfa G. Pöll'a. Uczestniczy w licznych kursach , szkoleniach praktycznych i sympozjach krajowych i zagranicznych między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Austrii, Szwecji, Hiszpanii oraz Szwajcarii.

Michał Szyszka

Lekarz. Specjalista ortopeda traumatolog.
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. 2006 – 2008 - młodszy asystent w Carolina Medical Center w Warszawie. Od 2008r. Młodszy asystent Kliniki Ortopedii Szpitala im. Prof. A Grucy w Otwocku. Specjalizuje się w leczeniu urazów oraz schorzeń narządu ruchu:
-leczenie zachowawcze
-leczenie urazów sportowych
-alloplastyka stawu biodrowego oraz kolanowego
-zabiegi artroskopowe
-rekonstrukcje więzadeł-korekcja paluchów koślawych
Absolwent licznych kursów i szkoleniach międzynarodowych oraz krajowych. Uczestnik wielu konferencji i sympozjów z zakresu ortopedii i traumatologii sportowej. Autor i współautor publikacji dotyczących ortopedii operacyjnej.

Adam Wiszniewski

Dr. Specjalista chirurgii naczyniowej i ogólnej.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Andrzej Podgórski

Dr n. med. Specjalista ortopeda traumatolog.
Specjalista ortopeda traumatolog, obecnie w trakcie specjalizacji z neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (2005). Szkolenie specjalizacyjne z ortopedii i traumatologii odbył w Klinice Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP w Szpitalu im. prof. Adama Grucy w Otwocku. We wrześniu 2012r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Temat rozprawy doktorskiej: "Ocena wpływu operacyjnego uwolnienia przykurczu stawu łokciowego na stabilność operowanego stawu". Odbył liczne staże w renomowanych ośrodkach zagranicznych: Mayo Clinic (Rochester, Minnesota - USA), szpital Pitié Salpêtrière (Paryż), oddział chirurgii kręgosłupa w Hôpital Civil (Strasbourg), sześciomiesięczny pobyt szkoleniowy w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Centre Hospitalier de Versailles (Wersal). Stypendysta Rządu Francuskiego (2008). Ukończył m. in. kurs chirurgicznego leczenia złamań wg grupy AO oraz kurs mikrochirurgii organizowany przez uniwersytet w Nancy (Francja).
W Orthofit konsultuje pacjentów z dolegliwościami kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego oraz kończyny górnej (bark, staw łokciowy, ręka).

Łukasz Wąs

Ortopeda.
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, starszy asystent w Klinice Ortopedii CMKP w Otwocku. Studia medyczne ukończył w 2009 roku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w leczeniu urazów oraz schorzeń narządu ruchu: chirurgii artroskopowej, rekonstrukcjach więzadeł stawu kolanowego oraz stawu skokowego, chirurgii stopy, alloplastyce stawu biodrowego oraz kolanowego oraz leczeniu urazów sportowych.
Uczestnik wielu zjazdów oraz kursów krajowych jak i zagranicznych m.in.: dostępy operacyjne w ortopedii Graz(Austria), kurs mikrochirurgii Timisoara(Rumunia), endoprotezoplastyka stawu kolanowego Hannover(Niemcy).