Lekarze

Dariusz Marczak

dr hab. n. med., prof. CMKP, ortopeda traumatolog
Związany z Ortho-Fit od początku jego powstania. Ukończył II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1998 roku. Od 2003 roku starszy asystent Kliniki Ortopedii i Chorób Zapalnych Narządu Ruchu w Szpitalu im Profesora Adama Grucy w Otwocku. Specjalizuje się w endoprotezoplastce stawu kolanowego i biodrowego oraz chirurgii artroskopowej stawu kolanowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych zarówno prywatnych jak i publicznych. Odbył staż w Szpitalu Slotervaart w Amsterdamie pod kierunkiem Prof. Rudolfa G. Pöll'a. Uczestniczy w licznych kursach , szkoleniach praktycznych i sympozjach krajowych i zagranicznych między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Austrii, Szwecji, Hiszpanii oraz Szwajcarii.

Maj 2019 uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych na podstawie osiągnięcia naukowego: "Analiza wyników endoprotezoplastyki stawu kolanowego w aspekcie trudnej pierwotnej alloplastyki stawu kolanowego oraz powikłań infekcyjnych". Sierpień 2019 mianowanie przez radę naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na stopień profesora CMKP.

Adam Wiszniewski

dr n.med

Specjalista w zakresie chirurgii naczyniowej i ogolnej
Pracownik Instytutu Hematologii i transfuzjologii w Warszawie.

Łukasz Wąs

specjalista ortopeda traumatolog
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, starszy asystent w Klinice Ortopedii CMKP w Otwocku. Studia medyczne ukończył w 2009 roku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w leczeniu urazów oraz schorzeń narządu ruchu: chirurgii artroskopowej, rekonstrukcjach więzadeł stawu kolanowego oraz stawu skokowego, chirurgii stopy, alloplastyce stawu biodrowego oraz kolanowego oraz leczeniu urazów sportowych.
Uczestnik wielu zjazdów oraz kursów krajowych jak i zagranicznych m.in.: dostępy operacyjne w ortopedii Graz(Austria), kurs mikrochirurgii Timisoara(Rumunia), endoprotezoplastyka stawu kolanowego Hannover(Niemcy).

Marcin Para

ortopeda traumatolog

Ukończył studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pracę zawodową rozpoczął i kontynuuje do dziś w Klinice Ortopedii SPSK CMKP im. Prof. A. Grucy w Otwocku, gdzie zaangażowany jest w działalność naukową i edukacyjną. Uczestnik konferencji i kursów krajowych i zagranicznych. Prelegent, autor i współautor licznych wystąpień na konferencjach krajowych.

Jego zainteresowania obejmują przeciążenia i urazy sportowe, zachowawcze leczenie chorób zwyrodnieniowych, metody operacyjne oszczędzające stawy, endoprotezoplastyki stawów, leczenie powikłań zapalnych, zaburzeń zrostu kostnego. Szczególną uwagę poświęca diagnostyce zapaleń okołoprotezowych stawów i ich leczeniu.