Ortopeda w Warszawie

Lekarze ortopedzi, traumatolodzy, ortopedzi sportowi w Warszawie - dostępni dla pacjentów bez czekania w wielomiesięcznych kolejkach. Umów wizytę prywatną u dobrego specjalisty w OrthoFit.

Dariusz Marczak

dr hab. n. med., prof. CMKP, ortopeda traumatolog
Związany z Ortho-Fit od początku jego powstania. Ukończył II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1998 roku. Od 2003 roku starszy asystent Kliniki Ortopedii i Chorób Zapalnych Narządu Ruchu w Szpitalu im Profesora Adama Grucy w Otwocku. Specjalizuje się w endoprotezoplastce stawu kolanowego i biodrowego oraz chirurgii artroskopowej stawu kolanowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu ośrodkach krajowych i zagranicznych zarówno prywatnych jak i publicznych. Odbył staż w Szpitalu Slotervaart w Amsterdamie pod kierunkiem Prof. Rudolfa G. Pöll'a. Uczestniczy w licznych kursach , szkoleniach praktycznych i sympozjach krajowych i zagranicznych między innymi w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Austrii, Szwecji, Hiszpanii oraz Szwajcarii.

Maj 2019 uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych na podstawie osiągnięcia naukowego: "Analiza wyników endoprotezoplastyki stawu kolanowego w aspekcie trudnej pierwotnej alloplastyki stawu kolanowego oraz powikłań infekcyjnych". Sierpień 2019 mianowanie przez radę naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na stopień profesora CMKP.

dr Paweł Bartosz

lek. ortopeda traumatolog

Studia medyczne ukończył w 2012 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie. Specjalizację z ortopedii rozpoczął w 2013 roku w Klinice Ortopedii CMKP w Otwocku początkowo w oddziale Zapaleń Kości, a obecnie od 2014 w Oddziale Ortopedii. W swojej pracy zawodowej interesuje się zagadnieniami dotyczącymi urazów sportowych, a także kompleksowym zaopatrywaniem chorób stawu kolanowego, stawu biodrowego, stawu skokowego i stopy.

Ukończył liczne kursy w Polsce i za granicą m.in. z zakresu endoprotezoplastyki kolana Triathlon w Hannoverze, artroskopii kolana CEMED w Warszawie. Jest wykładowcą na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy ortopedów, a także na licznych konferencjach w Polsce. Były zawodnik II ligowego GKS Nowiny- koszykówka.