Stopa

Czy wiesz że… nieprawidłowa mechanika stopy pociąga za sobą zmiany w całej kończynie. Stopa i staw skokowy to pierwsza stacja, która odpowiada za rozładowanie siły reakcji podłoża, chroniąc w ten sposób całą kończynę i kręgosłup przed nadmiernymi wstrząsami. Zawdzięcza to unikalnej budowie (26 kości, 30 stawów) umożliwiającej wielopłaszczyznowe ruchy, które absorbują wstrząsy. Odgrywa również rolę odbiorcy licznych bodźców z podłoża a przez to wpływa znacząco na odruch postawy. Zaburzenie czucia w jej obrębie utrudnia utrzymanie pionowej postawy podczas aktywności ruchowych oraz upośledza stabilność posturalną.

Zrozumienie patologicznych mechanizmów kończyny dolnej wymaga uświadomienia sobie wzajemnych połączeń i zależności w obrębie całego aparatu ruchu. Patrząc od dołu do góry, ustawienie stopy i ruchomość wpływają na odcinki leżące powyżej takie jak kolano, biodro, miednica, kręgosłup. Każde zaburzenie osi, ograniczenie ruchomości, nierównowaga mięśniowa prowadzą do wielopłaszczyznowych obciążeń, które mogą uaktywnić problemy w różnych częściach aparatu ruchu. Przyczyny dolegliwości takich jak zapalenie rozcięgna podeszwowego, patologie ścięgna Achillesa, niestabilność stawu skokowego, złamania przeciążeniowe, problemy z stawem rzepkowo-udowym, zespół pasma biodro-piszczelowego, rotacja miednicy czy bóle kręgosłupa mogą być różne. Dlatego nie należy pominąć faktu, że główny problem może dotyczyć samej stopy.

Podsumowując, nie można skupiać się tylko na objawach. Należy poszukać najsłabszego ogniwa, które sprowokowało dolegliwości. Kluczem do sukcesu jest globalne spojrzenie na problem.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń lub napisz.

Postaramy się rozwiać wątpliwości oraz zaplanować leczenie.